en hr de
Microsoft Embedded SAP Ostalo (Java) Commondo EPPM suite
Naša strategija u području ponude usluga baziranih na širokoj paleti SAP proizvoda temelji se na specijaliziranosti za određene specifične teme. Nije nam cilj nuditi savjetodavne usluge ili usluge razvoja i prilagodbe za SAP-ove module, nego prije svega usluge integracije vanjskih aplikacija sa SAP-om.

SAP Integracija
Vrlo česta situacija koju vidimo kod naših klijenata je činjenica da klijenti svoje poslovne procese djelomično pokrivaju SAP aplikacijama, ali neke procese kao što su HR, CRM, PM i sl. pokrivaju alatima drugih proizvođača (HP, Microsoft idr.). U takvim slučajevima optimalno rješenje za klijenta je integracija njegovih poslovnih procesa povezivanjem SAP-a s ostalim sustavima. Naše usluge u ovom području podrazumijevaju savjetodavne aktivnosti kao i realizaciju integracije koristeći uglavnom SAP-ove standardne integracijske proizvode i mehanizme. U mogućnosti smo za integraciju koristiti i komercijalne EAI alate u kontekstu integracije sa SAP-om.

SAP Mobility
Drugi oblik usluga vezan uz SAP je izrada mobilnih aplikacija prema potrebi korisnika. Korisnicima mobilnost i korištenje poslovnih aplikacija izvan ureda postaje sve bitniji element poslovanja. To je posebno izraženo u poslovnim procesima koji su ionako povezani s radom izvan ureda, npr. prodajne aktivnosti, logistika, distribucija, servisne aktivnosti. Ovaj trend se sve više širi i na SAP korisnike kojima nudimo izradu mobilnih aplikacija koristeći SAP mobility platformu za izradu aplikacija.
2018 © Commondo d.o.o.