en hr de
Poslovni modeli "On-Site model" Near-Shore model Model ključ u ruke Procesi, kvaliteta
Po ovom modelu moguće je izvoditi projekte ukoliko je ispunjeno nekoliko preduvjeta. Najvažniji preduvjet je dugogodišnje povjerenje koje smo prethodno izgradili s našim klijentom. Osim toga, samo softversko rješenje ili proizvod, na neki način mora biti zaokružena cjelina koja ima jasna sučelja s okolnim sustavima. U idealnom slučaju to su proizvodi koje radimo za našeg klijenta. Svakako to mogu biti i rješenja koje naš klijent isporučuje svojim korisnicima, gdje mi nastupamo u ime našeg klijenta te uz njegovo potpuno povjerenje i u njegovo ime.

U ovom načinu suradnje klijent je uključen uglavnom u fazi definiranja projekta, dizajniranja rješenja i na kraju u fazi primopredaje. Za vrijeme projekta kroz intenzivnu komunikaciju našeg voditelja projekta s klijentom, klijent u svakom trenutku ima potpuni uvid u tijek i status projekta, te putem zajedničkih "steering commiitee" sastanaka suodlučuje i utječe na tijek projekta.

Cjelokupna radna okolina, projektna infrastruktura, potrebni resursi i softverski alati osigurani su s naše strane, dok se doprinos klijenta u ovom smislu u nekim slučajevima svodi na osiguranje projektno specifičnih razvojnih alata i alata za testiranje.

Potpun rizik za uspješnost projekta i sve njegove ključne indikatore (budžet, vrijeme, kvaliteta) je u modelu "ključ u ruke" pruzimamo mi.
2018 © Commondo d.o.o.