en hr de
Microsoft Embedded SAP Ostalo (Java) Commondo EPPM suite
Izazov

Commondo™ EPPM Suite je proizvod razvijen vlastitim sredstvima dok je komercijalizacija proizvoda provedena uz pomoć potpora iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Naziv projekta Sustav za integraciju SAP-a i programa za projektno upravljanje COMMONDO PPM Suite
Naziv Korisnika Commondo d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta 991.062 HRK
Iznos EU potpore 768.984 HRK
Razdoblje provedbe projekta 15.07.2016. – 15.12.2017.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Upravljanje portfeljem i projektima u velikim poslovnim sustavima, kao i održavanje postrojenja i upravljanje proizvodnjom, odvija se na dvije razine:

1. razina financijske strategije, koja uključuje planiranje projekata, planiranje budžeta projekata, odobravanje projekata i kasnije upravljanje financijskim nadzorom i računovodstvo
2. operativna razina, koja uključuje detaljno planiranje projekta, projektne aktivnosti, korištenje resursa na projektima itd.

Ove dvije razine provode se uz pomoć različitih alata. Na primjer, financijski procesi pokriveni su SAP PPM, PS i PM sustavima, a operativno upravljanje projektima provodi se pomoću alata kao što su Microsoft Project Server ili Oracle Primavera.

Nadalje, razina financijske strategije je odgovornost financijskih i strateških odjela i menadžmenta, dok je upravljanje projektom odgovornost voditelja projekta, voditelja postrojenja i proizvodnih menadžera.

Procesi su tehnički odvojeni, a svaka strana ima samo dio informacija, dok se preostale informacije prikupljaju ručno, ručno unose u sustave te se ručno razmjenjuju. Na primjer, podaci o troškovima projekta, knjiženje računa, naručene robe ili usluge, unutarnji troškovi rada i sl. dostupni su samo u financijskom sustavu (SAP). S druge strane, podaci o završetku specifičnih projektnih aktivnosti, podaci o korištenim resursima, podaci o operativnim rizicima, kašnjenja, podaci o broju utrošenih radnih sati, podaci o isporuci dobavljača itd. poznati su samo voditeljima projekata i vidljivi su u MPS ili Primavera alatu.

Pristup Commondo EPPM Suite-a

Commondo EPPM Suite povezuje ova dva svijeta tehnički i organizacijski, te omogućuje potpunu automatsku sinkronizaciju informacija među svim sudionicima. Zahvaljujući ovom proizvodu, voditelji projekata imaju pregled svih financijskih podataka o projektu, dok uprava i zaposlenici u financijskim odjelima imaju precizan i realan uvid u sve projekte.

Ključne prednosti koje omogućuje ovaj proizvod su:

Učinkovitost - do deset puta veća u odnosu na razmjenu podataka putem Excela, e-pošte, ručnog kopiranja, tj. unosa itd.

Transparentnost - promjene su vidljive u bilo kojem trenutku i odmah u procesima upravljanja projektima, bez obzira na to gdje su podaci nastali I gdje su uneseni, što omogućuje značajno bolje i brže raspoznavanje rizika i upravljanje rizikom.

Automatizacija i jednostavnost - neke su procesne aktivnosti potpuno automatizirane i pojednostavljene, na primjer, pisanje izvješća, izvještavanje o radnom vremenu na projektima povezano je s financijskim sustavom (npr. plaćama) itd.

Upravljivost - s obzirom da su na taj način vidljivi svi projekti, transparentno je prikazan napredak projekta i kašnjenja, vidljivi su svi troškovi (dobavljači, roba, vlastiti zaposlenici), upravljanje rizikom na razini poduzeća, te je omogućeno puno brže donošenje odluka.

Dosljednost podataka - s obzirom da za svaku vrstu podataka postoji jedan glavni sustav, podaci u svim sustavima su konzistentni. Na primjer, podaci o zabilježenim troškovima SAP-a vidljivi su poznatim projektnim upraviteljima korištenjem vanjskih alata. Podaci o napretku projekta ili stupnju dovršenosti aktivnosti koje obavljaju dobavljači izvorno su uneseni u vanjski sustav i sinkronizirani s SAP-om i dostupni za znatno brže donošenje odluka.
2018 © Commondo d.o.o.